Yunik Träolja +PLUS 3 L

Yunik Träolja +PLUS 3 L
Yunik Träolja +PLUS


Produktbeskrivning:
Yunik Träolja Plus
är en träolja med suverän inträngning i träet. Den ger en tät och starkt vattenavvisande yta. Bevarar träets naturliga utseende och förhindrar uttorkning. Innehåller UV-filter och skyddar mot solens nedbrytande strålar.

Produktanvändning:
Används utomhus till behandling och underhåll av sugande exotiskt och tryckimpregnerat trä, t ex trädgårdsmöbler och träfasader. Även lämplig på ljusa träsorter när träoljan har pigmenterats. Inomhus endast på fönster och ytterdörrar.
Träfasader av ceder, teak och tryckimpregnerat trä kan behandlas med färglös Träolja Plus, men ljusa ytor som furu, gran och lärk skall behandlas med pigmenterad träolja.

Innan du målar
Underlaget skall vara rent, torrt och fast samt ej tidigare behandlat med lack eller täckfärg. Mycket nedsmutsade ytor rengörs med Trallrent. Beväxning – mögel och alger tvättas bort med Fasad- och mögeltvätt. Efterskölj med rent vatten innan vidare behandling.

När du målar
Omröres före användning. Påförs med pensel eller luddfri duk, vått i vått tills underlaget är mättat. Låt oljan tränga in i ca 20 minuter. Det är viktigt att avtorka överskott av olja för att det inte ska bildas lackskikt, som senare kan flaga av. Var särskilt noggrann vid skarvar och ändträ. Bästa hållbarhet uppnås vid två behandlingar. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %. Fukthalten i träet får inte överstiga 15 % vid målningstilfället. Trasor med produkten kan självantända. Mättas med vatten eller destrueras.

Tekniska data:

Densitet: Ca. 0,99 kg/liter
Torrhalt: Ca. 24 % vikt
Sträckförmåga: 15-20 m
2/l per behandling, beroende på träets insugning.

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):
Dammtorr: 1 - 6 timmar beroende på underlaget insugning.
Övermålningsbar: Efter 2 timmar, men innan 8 timmar. Efter 8 timmar är det risk för att oljan är så härdad att den frånstöter ny behandling.
Genomhärdad: Flera dygn

Förtunning: Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg: Vatten och tvål
Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage.
Miljöinformation: Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Tips och goda råd
· Prova gärna produkten på ett mindre område först.
· OBS! Oljebehandlade ytor kräver regelbundet underhåll.

Pris: 299 kr